RADNY RADY MIASTA PIŁY

Piła 500 Miasto Piła

Piła to nie przystanek,
to nasze miasto!

Mapa działalności radnego

Wybrane sprawy i interwencje w działalności radnego Rady Miasta Piły w kadencji 2010-2014